Zagrebački Velesajam

U sklopu sajma, održao sam predavanje o važnosti Ekološke proizvodnje