Skidanje snijega sa plastenika

Mada su folije napravljene da mogu podnijeti težinu od 200kg. po m2 težina snijega bi mogla nanijeti trajne štete na konstrukciji plastenika.Iz toga razloga mi skidamo sa folije snijeg da ga oslobodimo težine.U ekološkoj poljoprivredi nema opuštanja,slobodnih dana ili mira…..uvijek se ima nešto za raditi..