Posjeta sa Agronomskog Fakulteta u Zagrebu

Oko 70 studenata i pet profesora je bilo kod nas u obilasku imanja…