Prerada po HACCP

image

Dnevnik proizvodnje

image

Dnevnik proizvodnje

image

Ovo je trostruka zaštita biljaka, mogao bih još pustiti navodnjavane da se voda smrzne na njoj kao četrvti vid zaštite ali o tome drugi put

Dnevnik proizvodnje

image

Veliki minusi, spašavamo što se spasiti može

Dnevnik proizvodnje

image

Jesenski češnjak.Izvršena je gnojidba Bioilsinim gnojivima u količini 25 kg, na 100m2

Dnevnik proizvodnje

image

Radimo vlastitu Banku sjemena.Imamo desetak autohtonih sorti paradajza, rog papriku, paradajz papriku, fafarone(Mađarski chilli) i desetak sorti bundava

Dnevnik proizvodnje

image

Plastenik br.8 je psađen sa:Matovilcom, špinatom, blitvom, rikolom, mix salatom i azijki mix.Gnojili smo sa Bioilsinim gnojivom u omjeru 25 kg na100 m2 i nismo izvršili nikakvo tretiranje biljaka

Dnevnik proizvodnje

image

Plastenik br.8 je posađen sa kulturama:Matovilac, rikola, blitva, špinat mix salata i potočarka.Gnojili smo sa Bioilsinim gnojivima u omjeru 25 kg na 100m2 i nije bilo tretiranja

Dnevnik proizvodnje

image

Plastenik br.7 je posađen prije dva mjeseca sa kulturama:Špinat, rikola, potočarka, matovilac, blitva, aziski mix i korabica.Gnojenje je sa Bioilsinim gnojivima u omjeru 25kg na100m2..Nismo trerirali biljke ni sa čim

Dnevnik proizvodnje

image

Plastenik br.6 je posađen prije dva mjeseca sa sljedećim kulturama:Špinat, blitva, potočarka, azijski mix i rikola.Izvršena je gnojidba sa Bioilsinim gnojivima u omjeru 25kg na 100m2.Nije izvršeno tretiranje biljaka sa ničim