Osnovna gnojidba i gnojidba u toku proizvodnje

Prihranjivanje se vrši prije i u toku proizvodnje,prvo sa kompostiranim stajskim gnojem i poslije juhama i čajevima od korova.