Kopanje grabe za akumulaciju oborinskih voda

Nakon dugog i sušnog ljeta primorani smo proširiti naše kapacitete za akumulaciju oborinskih voda.Ovo će biti centralno sakupljalište odakle ćemo usmjeravati vodu kamo treba.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.