Izvan proizvodne aktivnosti

Danas sam dao intervju za radio Slobodna Europa. Tema je bila o organskoj proizvodnji i o uticaju hrane na zdravlje ljudi. Donijeli smo zaključak da je svaki čovjek ono što jede i da je organska hrana više potreba nego išta drugo. Sve detalje možete pogledati na webu….www.slobodnaeuropa.org