Dnevnik proizvodnje:Završena sadnja paradajza

Rani jabučar i chery su posađeni i zaliveni sistemom kap na kap koji se nalazi ispod crne folije za nastiranje.U ovakvim toplim danima nije niti ni potrebno nekakvo dogrijavanje pa ćemo pratiti kretanje temperatura.