Dnevnik proizvodnje:Počela je i ljetnja proizvodnja u zatvorenom prostoru

U toku je priprema tla u plasteniku br.4 a od sada br.1 jer idemo u ljetnu proizvodnju.Tlo se priprema za sadnju ranog paradajza u plastenik sa duplom folijom i sa grijačem zraka koji služi za dogrijavanje u sada malo hladnijim noćima.Izvršena je osnovna gnojidba sa oko pet kg po m2 kompostiranog stajskog gnoja.Planira se u kasnijem periodu dohranjivanje sa juhama i čajevima po potrebi.U planu je sadnja oko 1000 stabljika.