Dnevnik proizvodnje:Nastiranje između jagoda

image

Moristimo energiju sunca za uništavanje korova