Dnevnik proizvodnje:Mjesečno izvješće

Tokom cijelog mjeseca smo Vas izvještavali o svemu što je u toku pa nećemo praviti podrobno izvješće.Jedino je bitno da sada nakon kišovitog vremena imamo problema sa korovom i da je njiva koju smo krenuli saditi još u toku sadnje.