Dnevnik proizvodnje

Treće izvješće Nadzornoj Stanici:
Plastenik br:1
U toku je berba:Špinata,potočarke i blitve.Problemi sa špinatom,voluharice prave kanale ispod zemlje i odvajaju korijen biljke od zemlje i biljke žute a poneka se i suši.

1 comment

 1. Plastenik br.1-U toku je berba špinata, potočarke i blitve.Ricula,matovilac i mladi luk još rastu.
  Plastenik br.3-U toku je berba ricule i špinata.Salate i matovilac još rastu.
  Plastenik br.4-U toku je berba matovilca i mix salate.Blitva i ricula još rastu.
  Plastenik br.5-Posađeno je:Špinat,blitva,matovilac,potočarka,mix salata,mladi radić i ricula.
  Plastenik br.6-U toku je sadnja:matovilca,špinata blitve.Izvršena je gnojidba sa stajskim gnojem(jedna traktorska prikolica ) i organskim gnojivom Bioilsa777 i Bioilsa 11.
  Plastenik br.2-Matovilac je pobran i u toku je berba mix salate i ricule.Blitva je još u fazi rasta..
  NAPOMENA:Gnojidba se obavlja sa gnojivima odobrenim od strane -Prve ekološke stanice- a mi još radimo čajeve i juhe od biljaka rastopljenih u vodi i mi radimo na SISTEMU JAKOG KORIJENA i smatram da biljka koja ima jak korijen i teže obolijeva.
  Plastenici su označeni po redu sadnje i molim da mi oprostite što ih nisam po redu slikao jer se nalaze na drugoj strani ceste.Sutra imamo i posjetu sa Agronomskog Fakulteta u Zagrebu.Dolazi nam profesor Novak sa 40-tak studenata ekološkog smjera.Ja ću ih upoznati sa načinom funkcioniranja našeg gospodarstva i sa našim iskustvima u ekološkoj proizvodnji..