Dnevnik proizvodnje :Plastenici br.5 i 6 su dva nova plastenika i nalaze se na istoj parceli kao i prva tri

U ova dva su posađene paprika babura i rog paprika.Izvršena je osnovna gnojidba kompostiranim stajskim gnojem i planira se prihranjivanje sa juhama i čajevima.