Dnevnik proizvodnje

Plastenik br.3 je posađen sa desetak vrsta salate i izvršeno je navodnjavanje.Gnojili smo sa 25kg gnojiva bioilsa na 100m2 i 25 kg na 100 m2bioilsa 11