Dnevnik proizvodnje

Posadili smo 20-tak kilograma češnjaka.Gnojenje je izvršeno sa Bioilsa 777 i Bioilsa 11.