Dnevnik proizvodnje

U toku je čišćenje plastenika br.7 u kojem smo imali papriku i polako ga planiramo posaditi sa zimskim kulturama.