Dnevnik proizvodnje

Plastenik br.5 i br.6 su ponovo podsađeni sa matovilcom.Ostale biljke su u fazi mirovanja.Ovaj put nije izvršena nikakva gnojidba jer smatramo da niti ne treba jer biljke u predhodnom roku su bile jako zdrave i imale su tamno zelenu boju što je znak da imaju dosta hrane.