Dnevnik proizvodnje

Plastenik br.5 je posađen sa špinatom,rikolom,blitvom- matovilcem,mix salatom i potočarkom.Izvršena md gnojidba sa Bioilsa 777 i Bioilsa 11 u količini 25 kg svakoga na 130 m2.Sadnja je izvršena na perforiranim mulch folijama.