Dnevnik proizvodnje

Plastenik br.5 smo očistili od rog paprike.Izvršićemo gnojidbu sa kompostiranim stajskim gnojem i obradu tla,oranje pa frezanje.Nakon toga je na redu nastiranje tla sa perforiranom malč folijom.U planu je sadnja:„Matovilca, rikole,mix salate,špinata i potočarke.