Dnevnik proizvodnje

U plasteniku br.2 završena je berba salate i posađene su nove presadnicr.Ovaj put smo izvršili gnomidbu sa prerađenim stajskim gnojem u količini od dvije traktorske prikolice i 100kg gnoja Bioilsa777.I ovaj put smo koristili crnu mulch foliju za malčiranje i solanizaciju.