Dnevnik proizvodnje

Domaći ajvar pinđur kisela paprika i cikla.Gotovi proizvodi sa našeg Gospodarstva.