Dnevnik proizvodnje

Bili smo prisutni na Eko sajmu u Opatiji.Evo malo i koja slika..