Dnevnik proizvodnje

U toku je trajno rješavanje putanja navodnjvanja.Položili smo oko 700 metara cijevi i 1300 metara podzemnog kabla.Sve investicije se rade od ušteđevine i nećemo tražiti povrat 40% od države u vidu kapitalnih ulaganja i to je naš mali doprinos rješavanju krize.