Dnevnik proizvodnje

Dva nova mala plastenika su prepušteni sami sebi i dobro napreduju.Imamo posađenu rog papriku i baburu.Malo imamo štete od sunca tj.velikih vrućina.