Dnevnik proizvodnje

Priprema tla za sadnju jesenskih kultura.Ovdje planiramo saditi kulture koje planiramo prodavati do zimske proizvodnje.