Dnevnik proizvodnje

Sada završavamo sa berbom salate u plasteniku br.2 i pripremamo se za sadnju proljetnih sorti