Dnevnik proizvodnje

U zimskom periodu najviše problema nam prave snježne oborine.Nakon svake snježne oluje mora se skidati snijeg sa plastenika da nebi sa svojom težinom napravio štetu na konstrukciji.