Dnevnik proizvodnje

Priprema plastenika br.4 za sadnju paradajza.Izvršili smo osnovnu gnojidbu sa kompostiranim stajskim gnojem u količini 5 kg po m2 i Bioilsa 777 u količini 25kg na 100m2.Posadili smo sortu Merlin i malo Volovskog srca.Presađivanje je izvršeno na crnoj malč foliji i navodnjavati ćemo sistemom…kap na kap…