Dnevnik proizvodnje

Sedmicu smo prerali i idemo u sadnju ljetnih kultura