Dnevnik proivodnje

U toku je sadnja na otvorenom.Posađeni su:„mix salata,japanski mix,začinsko bilje razno i postavljene su folije za sadnju paprike i paradajza.Izvršena je osnovna gnojidba sa kompostiranim stajskim gnojem u količini 10kg po m2.