Danas: Čišćenje plastenika od ljetnih kultura

…..obavljaju se pripreme za jesensku i zimsku proizvodnju