Category: Plastenik br. 5 ID ARKOD 1629912 (0,02ha)

(No title)

Dnevnik proizvodnje

Plastenik br.5 smo očistili od rog paprike.Izvršićemo gnojidbu sa kompostiranim stajskim gnojem i obradu tla,oranje pa frezanje.Nakon toga je na redu nastiranje tla sa perforiranom malč folijom.U planu je sadnja:„Matovilca, rikole,mix salate,špinata i potočarke.