Category: Plastenik br. 3 ID ARKOD 1301383 (0,05ha)

(No title)

Dnevnik proizvodnje

Kulture dobro napreduju, možda budemo imali mladog luka za Uskrs

Dnevnik proizvodnje

Rog paprika

Berba rog i paradajz paprike

(No title)

Dnevnik proizvodnjeGledajte videozapis “Obrada tla za sadnju rog paprike I patlidzana” na usluzi YouTube

Dnevnik proizvodnje

Posadili smo patlidzane,rog papriku I paradajz papriku.Gnojili smo sa kombinacijom Bioilsinih gnojiva I izvrsili smo namakanje korijena u juhu od vrbe

Dnevnik proizvodnje

Salate

Dnevnik proizvodnje

Plastenik br.3 je posađen sa desetak vrsta salate i izvršeno je navodnjavanje.Gnojili smo sa 25kg gnojiva bioilsa na 100m2 i 25 kg na 100 m2bioilsa 11