Njiva br. 2 Černičkov breg, oranica ID ARKOD 1629912 (0,88ha)

Dnevnik proizvodnje

Posted by on 16 ožujka, 2014 at 8:08 pm

Sadimo i vani sezonsko povrće.U pitanju su razne salate, cikla korabica, kupusnjače.Gnojili smo sa kombinacijom  Proecovih gnojiva u količini od 25 kg na 100 m2.

Posted by on 14 lipnja, 2013 at 6:04 pm

Dnevnik proizvodnje

Posted by on 10 lipnja, 2013 at 8:59 pm

Dnevnik proizvodnje

Posted by on 5 svibnja, 2013 at 4:17 pm

Starinske sorte paradajza su dobile kisu