Njive EKO HUJIĆ

Dnevnik proizvodnje

Posted by on 16 ožujka, 2014 at 8:08 pm

Sadimo i vani sezonsko povrće.U pitanju su razne salate, cikla korabica, kupusnjače.Gnojili smo sa kombinacijom  Proecovih gnojiva u količini od 25 kg na 100 m2.

Dnevnik proizvodnje

Posted by on 16 ožujka, 2014 at 8:01 pm

Ovdje smo napravili jedan vid solanizacije i malčiranja na jagodama.Pustićemo da ispod ove folije priroda napravi svoje.Mikro i makro organizmi, voluharice, energija sunca i navodnjavanje.Ovdje sada ja vladam…

Dnevnik proizvodnje:Nastiranje između jagoda

Posted by on 14 ožujka, 2014 at 9:22 am

Moristimo energiju sunca za uništavanje korova

Dnevnik proizvodnje

Posted by on 21 siječnja, 2014 at 7:21 am

Jesenski češnjak.Izvršena je gnojidba Bioilsinim gnojivima u količini 25 kg, na 100m2