Archive for siječanj, 2014

Dnevnik proizvodnje

26 siječnja, 2014

Ovo je trostruka zaštita biljaka, mogao bih još pustiti navodnjavane da se voda smrzne na njoj kao četrvti vid zaštite ali o tome drugi put

Posted in EKO HUJIĆ dnevni postovi No Comments »

Dnevnik proizvodnje

26 siječnja, 2014

Veliki minusi, spašavamo što se spasiti može

Posted in EKO HUJIĆ dnevni postovi No Comments »

Dnevnik proizvodnje

21 siječnja, 2014

Jesenski češnjak.Izvršena je gnojidba Bioilsinim gnojivima u količini 25 kg, na 100m2

Posted in Njiva br. 1 Torčekovina ID ARKOD 1630191 (2,35ha) 76 komentara »

Dnevnik proizvodnje

2 siječnja, 2014

Radimo vlastitu Banku sjemena.Imamo desetak autohtonih sorti paradajza, rog papriku, paradajz papriku, fafarone(Mađarski chilli) i desetak sorti bundava

Posted in EKO HUJIĆ dnevni postovi No Comments »

Dnevnik proizvodnje

1 siječnja, 2014

Plastenik br.8 je psađen sa:Matovilcom, špinatom, blitvom, rikolom, mix salatom i azijki mix.Gnojili smo sa Bioilsinim gnojivom u omjeru 25 kg na100 m2 i nismo izvršili nikakvo tretiranje biljaka

Posted in EKO HUJIĆ dnevni postovi, Plastenik br. 8 ID ARKOD 1292310 (0,07ha) No Comments »

Dnevnik proizvodnje

1 siječnja, 2014

Plastenik br.8 je posađen sa kulturama:Matovilac, rikola, blitva, špinat mix salata i potočarka.Gnojili smo sa Bioilsinim gnojivima u omjeru 25 kg na 100m2 i nije bilo tretiranja

Posted in EKO HUJIĆ dnevni postovi No Comments »

Dnevnik proizvodnje

1 siječnja, 2014

Plastenik br.7 je posađen prije dva mjeseca sa kulturama:Špinat, rikola, potočarka, matovilac, blitva, aziski mix i korabica.Gnojenje je sa Bioilsinim gnojivima u omjeru 25kg na100m2..Nismo trerirali biljke ni sa čim

Posted in EKO HUJIĆ dnevni postovi, Plastenik br. 7 ID ARKOD 1292310 (0,07ha) No Comments »

Dnevnik proizvodnje

1 siječnja, 2014

Plastenik br.6 je posađen prije dva mjeseca sa sljedećim kulturama:Špinat, blitva, potočarka, azijski mix i rikola.Izvršena je gnojidba sa Bioilsinim gnojivima u omjeru 25kg na 100m2.Nije izvršeno tretiranje biljaka sa ničim

Posted in EKO HUJIĆ dnevni postovi, Plastenik br. 6 ID ARKOD 1630923 (0,03ha) No Comments »

Dnevnik proizvodnje

1 siječnja, 2014

Plastenik br.2.Prije dva mjeseca je izvršena obrada tla, gnojili smo sa Bioisinim gnojivima i posadili slijedeće kulture:Matovilac, rikolu, mix salatu, potočarku, azijski mix, blitvu.U toku je intenzivna berba.Kulture nismo sa ničim tretirali

Posted in EKO HUJIĆ dnevni postovi, Plastenik br. 2 ID ARKOD 1629280 (0,04ha) No Comments »

Dnevnik proizvodnje

1 siječnja, 2014

Plastenik br.1 je završena sadnja matovilca.Izvršena je gnojidba Bioilsinim gnojivima u omjeru 25kg na 100m2

Posted in EKO HUJIĆ dnevni postovi 1 Comment »